Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä RubyPictures Art & Tattoon hallinnoimilla sivustoilla

RubyPictures Art & Tattoon www.tuitattoos.com sivujen kautta voit täyttää lomakkeen tatuointitiedustelusta tai ajanvarauksesta.

Rekisterin jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa annetut tiedot helposti pyytämällä tätä sähköpostitse. Kun peruutus tulee voimaan, tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

 

Rekisterinpitäjä

RubyPictures Art & Tattoo

Pitkämäenkatu 6

20250 TURKU

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuija Heikkilä

Puhelin 040 727 3837

Sähköposti tuitattoos@gmail.com

 

Rekisterin nimi

RubyPictures Art & Tattoon asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on ajanvarausten luominen, kassajärjestelmän hallinta sekä yhteydenpito asiakkaaseen mm. liittyen ajanvaraukseen tai tehtyyn ostoon. Mahdollistaa myös hyödyllisten asioiden tiedottamisen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitämisen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, ajanvaraus, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun, ajanvarauksen ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään RubyPictures Art & Tattoo noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

RubyPictures Art & Tattoon asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Lukuun ottamatta tilannetta ks. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus yllä. RubyPictures Art & Tattoo ei koskaan säilytä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisteröityjen ryhmät

  1. Henkilö on ostanut tuotteen tai varannut ajan RubyPictures Art & Tattoo kivijalka toimipaikasta.
  2. Henkilö on ostanut tuotteen tai varannut ajan RubyPictures Art & Tattoo liikkeeseen Timman kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai täyttänyt yhteydenottolomakkeen verkkosivuillamme.
  3. Henkilö on ottanut studiollamme tatuoinnin ja täyttänyt asiakaslomakkeen ennen tatuointityötä.
  4. Henkilö on tilannut RubyPictures Art & Tattoon -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai muussa yhteydessä.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Osoite

Syntymäaika

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta RubyPictures Art & Tattoon ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes henkilö pyytää että tiedot poistetaan rekisteristä. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää RubyPictures Art & Tattoo sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. RubyPictures Art & Tattoo on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

 

Sähköinen aineisto:

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Tuija Heikkilälle, ks. yhteystiedot yllä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

RubyPictures Art & Tattoo oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle RubyPictures Art & Tattoon postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia.

Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Tuija Heikkilälle, ks. yhteystiedot yllä.